Ekologické zemědělství nejen v České republice

Co to je ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství produkuje potraviny a suroviny, tak jako konvenční zemědělství. Najdeme zde ovšem celou řadu rozdílů. Zatímco běžný zemědělec bere často v úvahu pouze výnosy jednotlivých komodit, ekozemědělec přemýšlí nad dopady jeho činů na okolí, tak aby nepříznivé vlivy byly co nejmenší.

Biopotraviny
Co jsou biopotraviny
Bio restaurace
Biopotraviny online
Bio certifikace
Bio - ekofarmy
Ekologické zemědělství
Užitečné odkazy
Podmínky užití

Historie ekologického zemědělství

Už na začátku 20. století se začalo diskutovat o vztazích konvenčního zemědělství a krajiny. Z tohoto později vzniklo hnutí ekologických zemědělců. V České republice hospodařilo několik podniků dle myšlenky ekologického zemědělství již před rokem 1989. V roce 1993 vydalo ministerstvo zemědělství metodický pokyn pro ekologické zemědělství. Ekozemědělců přibývalo, muselo se proto ošetřit toto hospodaření zákonnou normou. V roce 2000 byl schválen zákon č. 242/2000 o ekologickém zemědělství, který vstoupil v platnost 1. ledna 2001.

Současnost a statistika ekologického zemědělství v ČR

V současné době (údaje za rok 2007, KEZ) je v České republice 854 ekologických zemědělců, 12 producentů ekologických krmiv a osiv a 1 ekologický včelař.

Největším problémem, který není ku prospěchu životnímu prostředí, ani domácím ekozemědělcům, je dovoz biopotravin ze zahraničí. Podíl biopotravin dovážených do ČR je asi 67%. Většina z nich urazí na pulty našich obchodů cestu delší než 1000 km.

Pravidla v ekologickém zemědělství a jejich důvody

Toto je jen základním výčtem, přesná pravidla v jejich plném znění naleznete v zákoně č. 242/2000 o ekologickém zemědělství a v Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.