Certifikace biopotravin

Začít pěstovat, produkovat, nebo zpracovávat biopotraviny není tak jednoduché, jak by se mohlo zpočátku zdát. Tento proces je plný mnoha omezení a pravidel, obnáší vyplňování formulářů, vedení celé řady záznamů a pravidla jsou přísná. Můžeme si tedy být skoro stoprocentně jisti, že biopotraviny na našem trhu jsou kvalitní.

Biopotraviny
Co jsou biopotraviny
Bio restaurace
Biopotraviny online
Bio certifikace
Bio - ekofarmy
Ekologické zemědělství
Užitečné odkazy
Podmínky užití

Rozhodl jsem se mít ekologickou farmu…

Pokud přeskočíme otázky vlastnictví statků a polností, otázky odvětví podnikání a jim podobné, dostaneme se k otázce certifikace bioproduktů, biosurovin a biopotravin.

Všechna pravidla ošetřuje zákon č. 242/2000 o ekologickém zemědělství a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91.

Zemědělec musí uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti s osobou pověřenou ministerstvem zemědělství ČR k vydávání osvědčení. Kontrolu a certifikaci provádějí Kontrola ekologického zemědělství (KEZ), o.p.s., ABCERT GmbH a BIOKONT CZ, s.r.o. Nejprve je zemědělec zařazen do takzvaného přechodného období. Toto období trvá různě dlouhou dobu. Tato doba je stanovena na 2-3 roky a je závislá na různých faktorech. Jedná se například o typ půdy, nebo odvětví zemědělského podnikání. Poté proběhne kontrola, zda vše probíhá v souladu se zákonem a stanovenými předpisy. Následně pak zemědělec podá žádost a poskytne údaje o zemědělském podniku, zemědělské i nezemědělské půdě Ministerstvu Zemědělství ČR. Na základě výše uvedeném pak MZe ČR registraci potvrdí, nebo zamítne.

a produkovat bio…

Před samotným vypuštěním produktu k dalšímu zpracování, nebo přímo na trh musí ekozemědělec získat osvědčení o původu bioproduktu. Toto osvědčení obdrží po předem provedené kontrole. Toto osvědčení platí 12 - 15 měsíců. Zemědělec je povinen vést záznamy o podnikání. Samozřejmostí je vedení účetnictví, ale také záznamů o odrůdách rostlin, pěstebních postupech, použitých hnojivech, zvířatech, jejich plemenech, krmení a ošetření a další informace týkající se ekologické farmy. Každá biopotravina, nebo bioprodukt se musí označit příslušným logem bio, v ČR se jedná o „zelenou zebru“, a kódem kontrolní organizace.

Výjimky

Existuje možnost, že ekozemědělec nebude schopen splnit všechny stanovené podmínky a danou skutečnost nebude schopen svým chováním ovlivnit. Může se například stát, že na trhu nebude dostatek krmiva pocházejícího z ekologického zemědělství. V tom případě je zemědělec povinen podat žádost o udělení výjimek. Výjimky a pravidla pro jejich udělení jsou také pevně stanovena zákonem.

Sankce

Všechna tato pravidla jsou stanovena zákonem. Z toho vyplývá, že jeho porušení se nepřehlíží. Sankce se udílejí podle vážnosti porušení předpisů. Může se jednat o neudělení certifikátu na daný produkt, udělení finanční pokuty, nebo dokonce odejmutí registrace.

Přehled sankcí

Zdroj některých informací: www.kez.cz)