Co je to bio potravina?

Jak již sám název bio potravina napovídá, jedná se o produkt pocházející z přírody. Snadno byste mohli namítnout, že každá potravina má svůj původ v přírodě. Bio potravina má ovšem k přírodě svým způsobem „blíže“. Je to dáno pevně stanovenými pravidly, která musí ekozemědělec, tedy producent biosurovin a bio potravin a ekozpracovatel, tedy výrobce, dodržovat.

Biopotraviny
Co jsou biopotraviny
Bio restaurace
Biopotraviny online
Bio certifikace
Bio - ekofarmy
Ekologické zemědělství
Užitečné odkazy
Podmínky užití

Základní pravidla v ekologickém zemědělství

Pravidla pro ekozemědělce jsou stanovena zákonem. Jejich hlavní myšlenkou a cílem je vypěstovat a vyprodukovat takové potraviny a produkty, které budou chemicky a ekologicky čisté, v souladu s přírodou. Nastíníme zde jen několik z nich…

Co nám to přináší?

Dalo by se říci, že biopotraviny jsou zdravější. Nejedná se ovšem o vyšší obsah důležitých, či našemu tělu jinak prospěšných látek. Toto zdraví naopak spočívá v nižších koncentracích látek pro nás neprospěšných či škodlivých, které se do plodin a produktů živočišného původu dostávají právě prostřednictvím průmyslových hnojiv, pesticidů, herbicidů a dalších chemických látek, které se stále hojně používají v konvenčním zemědělství i když množství těchto používaných látek má spíše sestupnou tendenci.

Jak biopotraviny poznáme?

Ekologičtí zemědělci mají za povinnost označit biopotravinu takzvanou „zelenou biozebrou“, státem vydanou bioznačkou.

Biozebra

Na biopotravinách pocházejících z evropské unie můžeme ještě nalézt evropskou bioznačku. Tato značka je od roku 2009 povinná pro všechny státy EU.

EU bioznačka